Amsterdam Noord Evenementen Uitagenda ilovenoord

Algemene Voorwaarden voor leden van de ilovenoordagenda

 1. Alle informatie die ilovenoordagenda communiceert via de website en via media alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites die genoemd worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de aangeleverde informatie correct is.
 2. Het gebruik van deze site is op basis van een jaarlijkse bijdrage. Is deze bijdrage na aanvraag van de log-in niet binnen 2 maanden voldaan, dan wordt de log-in gedeactiveerd.
 3. Op alle overeenkomsten tussen ilovenoordagenda.nl en het ilovenoordagenda lid is Nederlands recht van toepassing.
 4. Bij overschrijding van het aantal geplaatste evenementen op het gekozen abonnement word de log-in (tijdelijk) gedeactiveerd. Als ilovenoordagenda lid ontvang je natuurlijk eerst een notificatie email om je abonnement aan te passen of te verlengen.
 5. Wijzigingen t.a.v. data ,tijden en dagen en beeld, kan je meteen op de ilovenoordagenda.nl zelf aanpassen via je persoonlijke log-in.
 6. Materiaal dat door het ilovenoordagenda lid is aangeleverd blijft eigendom van ilovenoordagenda lid, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Als ilovenoordagenda lid garandeer je de ilovenoordagenda dat het item wat je aanlevert en plaatst op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): gebruik van teksten en foto’s, inhoud van de gelinkte websites.
 8. Indien het ilovenoordagenda lid namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal het ilovenoordagenda lid te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden .
 9. De ilovenoordagenda heeft het recht om naar eigen inzicht agenda items te weigeren of te annuleren.
 10. Door het plaatsen van een item vrijwaart het ilovenoordagenda lid de ilovenoordagenda van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van dit item en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
 11. De ilovenoordagenda is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen, als lid word je hiervan uiteraard op de hoogte gesteld via onze e-mail updates.
 12. De ilovenoordagenda is niet verantwoordelijk voor enige schade die het lid kan lijden en geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten.
 13. Het inbrengen van meerdaagse evenementen en langlopende tentoonstellingen is gelimiteerd tot maximaal 7 aaneen gesloten dagen. Na zeven dagen dient het evenement of tentoonstelling opnieuw aangemeld te worden.